lokacija: Sveta Nedelja

tip i godina projekta: stambena građevina 2021./2022.

 

Ostvarivanje svih zadanih sadržaja u prizemlju  građevine unutar forme kvadrata nije bilo moguće zbog trokutastog oblika čestice. Zadržavanjem kompaktne forme kvadrata i postavljanjem svih sadržaja “izlazilo” se van dozvoljenog obuvata. Početni kvadrat podijelio se na dvije funkcionalne zone; dnevni i spavaći trakt.

Dnevni trakt rotira se prema istočnoj međi/prometnici, formirajući na taj način atrij unutar kojeg je smještena terasa dnevnog dijela. Osim formiranja atrija, u ovoj varijanti dnevni dio je dobio mogućnost proširenja prema potrebi.

Galerija

Tlocrti, presjeci i pročelja

Share this post

Povezane objave