lokacija: Sveta Nedelja

tip i godina projekta: stambena građevina 2021./2022.

 

Ostvarivanje svih zadanih sadržaja u prizemlju  građevine unutar forme kvadrata nije bilo moguće zbog trokutastog oblika čestice. Zadržavanjem kompaktne forme kvadrata i postavljanjem svih sadržaja “izlazilo” se van dozvoljenog obuvata. Početni kvadrat podijelio se na dvije funkcionalne zone; dnevni i spavaći trakt.

Dnevni trakt rotira se prema istočnoj međi/prometnici, formirajući na taj način atrij unutar kojeg je smještena terasa dnevnog dijela. Osim formiranja atrija, u ovoj varijanti dnevni dio je dobio mogućnost proširenja prema potrebi.

Galerija

Tlocrti, presjeci i pročelja

Share this post

Povezane objave

4 SIJEčNJA, 2024

TURISTIČKO NASELJE HVAR

30 LISTOPADA, 2023

ARHITEKTONSKA ODA BRAČA

20 LISTOPADA, 2023

SUVREMENI ODSJAJ BRODA

30 KOLOVOZA, 2023

ZADAR – MODERNA...

1 VELJAčE, 2023

KVALITETA U STANOVANJU