Skraćeni naziv: 4 UHA d.o.o.
Puni naziv: 4 UHA  duštvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Sjedište: Brezovačkoga 4, 10 000 Zagreb
MBS: 040135473
OIB: 42143577388
VAT ID: HR 42143577388
Direktor: Mislav Bašić
Članovi uprave: Mislav Bašić

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
Erste&Steiermärkische bank d.d
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR0224020061100651426
SWIFT (BIC): ESBCHR22