Naziv projekta: Digitalizacija poslovnih procesa društva 4 UHA d.o.o..- NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0546

Naziv Poziva: Bespovratne potpore za digitalizaciju- NPOO.C1.1.2.R3-I3.01

Operativni program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prijavitelj/Korisnik: 4 UHA d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: od 1. prosinca 2023. do 1. rujna 2024.

Lokacija: Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 135.147,32 EUR

Bespovratna sredstva: 59.464,82 EUR

Kratki opis projekta:

Osnovna svrha projekta je digitalna transformacija Društva 4 Uha kroz uvođenje novih softvera i digitalnih rješenja.

Realizacija projekta strateški je korak prema efikasnijoj i konkurentnijoj organizaciji, što će se realizirati kroz unaprjeđenje tri poslovna procesa: marketing, prodaju i upravljanje rizicima. Također, projekt doprinosi jačanju digitalnih vještina zaposlenika čime se postiže njihova konkurentnost, ali i konkurentnost cijelog Društva.

Realizacija projektnog prijedloga će optimizirati interne i eksterne poslovne procese. Na internoj razini će se optimizirati poslovni procesi Društva, smanjiti trenutna opterećenost zaposlenika u vidu ponavljajućih aktivnosti, digitalizirati procesi što će sve zajedno omogućiti veću konkurentnost Društva i povećanje prihoda. Na eksternoj razini, projekt će imati direktno utjecaj na sadašnje i buduće klijenta Društva s obzirom na to da će nova programska rješenja omogućiti pružanje kvalitetnije i brže usluge s konkurentnijom cijenom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj i svrha projektnog prijedloga je uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja Društva, odnosno novih načina privlačenja klijenata i širenja na nova tržišta te jačanje digitalnih vještina zaposlenika.

Doprinosi koji će se ostvariti provedbom projekta su:

  • Porast prihoda
  • Porast broja zaposlenika
  • Povećanje tržišnog udjela
  • Povećanje marketinških objava
  • Smanjenje broja grešaka prilikom projektiranja
  • Smanjenje ponavljajućih radnji i dodatnog opterećenja zaposlenika.

Kontakt osoba: Andreja Bašić  andreja@4uha.hr

Više informacija dostupno na web stranici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/11

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.